FHS

Folk High School Vovchok

ENGLISH

This equipment kit has been developed in collaboration between Disarmament Solutions and Folk High School Vovchok (FHS). Each FHS EORE Kit provides one participant from FHS’s training activities with the required equipment for managing the risk of living in a de-occupied area, where Explosive Remnants of War (ERW) is a constant threat.

 

Each kit contains:

 

 • Mine detector (delivered with instructions in both English and Ukrainian)
 • Functional waist belt with 2 equipment pouches
 • Multitool instrument
 • Mine probing knife (for manual mine search)
 • LED flashlight
 • LED headlamp
 • Ballistic safety glasses with protective case
 • Work gloves (thin, resistant leather)
 • Minefield warning tape (in English and Ukrainian)
 • Minefield cord (red and white)
 • Marking chalk (blue for safe areas, red for unsafe)
 • Light sticks (blue and red, for marking safe/unsafe areas in darkness)
 • Weatherproof pen
 • Electrical tape
 • Trip wire feeler
 • EORE pocket card for Ukraine

 

All donors receive a personal donation certificate from the Embassy as proof of their important contribution to Ukraine (unless anonymity is requested).

 

УКРАЇНСЬКА

Цей комплект обладнання був розроблений у співпраці Disarmament Solutions та Народної вищої школи "Вовчок" (FHS). Кожен комплект забезпечує одного учасника навчальних програм FHS необхідним обладнанням для управління ризиками, що пов’язані з вибухонебезпечними залишками війни, які становлять постійну загрозу на деокупованих, прикордонних та прифронтових територіях України.


Кожен комплект містить:

 

- Міношукач (поставляється з інструкцією англійською та українською мовами)

- Функціональний поясний ремінь з 2 сумками для обладнання

- Багатофункціональний інструмент

- Ніж для пошуку мін (для ручного пошуку мін)

- Світлодіодний ліхтарик

- Світлодіодний налобний ліхтарик

- Балістичні захисні окуляри із захисним чохлом

- Робочі рукавички (тонка, міцна шкіра)

- Попереджувальна стрічка про мінне поле (англійською та українською мовами)

- Шнур мінного поля (червоно-білий)

- Маркувальна пудра (синя для безпечних ділянок, червона для небезпечних)

- Ліхтарики (сині та червоні, для позначення безпечних/небезпечних зон у темряві)

- Ручка, стійка до погодних умов

- Ізоляційна стрічка

- Щуп для виявлення розтяжок

- Кишенькова картка EORE для України

 

Усі меценати отримують від Посольства іменний сертифікат про важливий внесок в розвиток України
(за винятком випадків, коли меценат висловив бажання залишитись анонімним).

ABOUT FHS

The NGO Folk High School Vovchok (FHS) is a Ukrainian civil protection faculty consisting of volunteering local instructors. Since the first days of the war, the team has been focused on organizing training activities in the field of assistance to casualties of war and the risks associated with living in de-occupied territories. Since January 2023, the team has trained and provided first aid equipment to over 4,500 rescuers, sappers, and civilians from the de-occupied territories.


Currently, the team is developing their operations within the area of Explosive Ordnance Risk Education (EORE), which is crucial due to the long-term negative consequences of contaminated areas. Creating local teams of EORE-instructors will allow Folk High School Vovchok to address the topic of awareness and risk management in a systematic way, which is life-saving knowledge.


By directing your donation to FHS, you can support the process of establishing local teams of mine risk educators. Each donated kit is an important contribution to the expansion of these vital activities in Ukraine.


Follow the organization’s activities:


https://www.facebook.com/FolkHighSchoolVovchok

https://www.instagram.com/folkhighschoolvovchok/


ПРО FHS

Факультет цивільного захисту Громадської організації "Народна школа Вовчок" (ГО "НШВ Вовчок") – це команда місцевих інструкторів-добровольців. З перших днів війни команда зосередилася на організації навчальних заходів у сфері допомоги постраждалим від війни та ризиків, пов'язаних з проживанням на деокупованих територіях. З січня 2023 року команда підготувала та надала засоби першої допомоги понад 4 500 рятувальникам, саперам та цивільному населенню з деокупованих територій.

 

Наразі команда розвиває свою діяльність у сфері інформування про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами (EORE), що має надважливе значення через довгострокові негативні наслідки забруднених територій. Створення місцевих команд інструкторів з EORE дозволить Народній школі "Вовчок" систематично займатися темою обізнаності та управління ризиками, нести знання, які рятують життя.

 

Спрямувавши свою пожертву до FHS, ви можете підтримати процес створення місцевих команд інструкторів з інформування про мінну небезпеку. Кожен пожертвуваний комплект сприяє розширенню цієї життєво важливої діяльності в Україні.

 

Слідкуйте за діяльністю організації:


https://www.facebook.com/FolkHighSchoolVovchok

https://www.instagram.com/folkhighschoolvovchok/